Friplass

Friplass er muligheten for elever fra familier med lav inntekt for å få en plass i kulturskolen. Det kan søkes om friplass når husholdningens samlede netto skattbare inntekt ikke overstiger kr 300.000,- (gyldig for 2016, inntektsgrensen fastsettes på nytt i desember hvert år). Inntekten skal bekreftes med siste års ligningsattest og skatteklasse. Ingen elever kan ha mer enn én friplass i kulturskolen.

Søknadsfrister er 15. september for hele skoleåret og 1. februar for vårsemesteret.

Du kan også få mer informasjon ved å kontakte kulturskolen v/ rektor Helge Rolstadås på tlf 72 49 46 16 eller 
e-post kulturskolen@meldal.kommune.no

Mer informasjon og søknadsskjema

Kontakt oss

 

Sosiale medier