Samarbeidsutvalget for Meldal kulturskole

Meldal kulturskole har et samarbeidsutvalg hvor representanter for sektor oppvekst og kultur, foreldre, politikere og kulturskolen møtes. Utvalget er rådgivende, kontaktskapende og samordende. For skoleåret 2018-19 sitter flg representanter:

Helge Rolstadås, kulturskolerektor
Gro Magnhild Brøndstad, sektorsjef oppvekst og kultur
Marita Grefstad, foreldrerepresentant
Kjetil Gunnes, foreldrerepresentant
Mildrid Ingeborg Nesheim, utnevnt av hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur
Ellen Haugen Bergsrønning, vararepresentant for Mildrid Nesheim

 

Foreldrerepresentanter velges av et foreldremøte i starten av hvert skoleår.

Kontakt oss

 

Sosiale medier